Lajme flash

Aplikimi

Zhvilluesi do të aplikojë në AZHT për leje zhvillimi/ndërtimi dhe AZHT koordinon me institucionet(...)

Aplikimi
Shqyrtimi
Shqyrtimi

Nga praktika e deritanishme koordinimi midis AKPT-së dhe ministrive të linjës shpesh nuk ka arritur rezultate efektive pasi(...)

Monitorimi

Duke marrë parasysh se aktualisht nuk ka koordinim midis AKPT dhe IKMT/IMT, propozohet bashkërendimi e punëve për(...)

Monitorimi
Certifikata e Perdorimit
Certifikata e Perdorimit

Çertifikata e Përdorimit do të lëshohet nga AZHT vetëm pasi subjekti kërkues ka dorëzuar(...)

Konkluzione

Qëllimi i këtyre reformave është plotësimi i kuadrit ligjor dhe institucional për zhvillim e territorit(...)

Konkluzione