Vendim KKT – Dt.14.04.2017 Vendim Nr2

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Dibër

Lexo më tepër