Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 8

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 8 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Koprus Universitar “Universiteti Aldent”, me vendndodhje në Lundër, Njësia Administrative Farkë, Bashkia Tiranë… Lexo më tepër