Vendim nr.10 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 10

Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë administrative e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të … Lexo më tepër

Vendim nr.09 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 09

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të … Lexo më tepër

Vendim nr.08 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 08

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë zyrash, në godinën administrative të Agjencisë për Zhvillim … Lexo më tepër

Vendim nr.07 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 07

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës A-B të Fakultetit të Ekonomisë”, me … Lexo më tepër

Vendim nr.06 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 06

Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit të Infrastrukturës: “Mbyllja e vendepozitimit të mbetjeve të ngurta dhe ndërtimi … Lexo më tepër

Vendim nr.03 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 03

Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Park fotovoltaik”, me vendndodhje në Bashkinë Divjakë dhe Bashkinë Fier, 

 … Lexo më tepër