Vendim nr.09 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 09

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe ndërtimi i kapanonit të kontrollit të automjeteve”, me vendndodhje në Bashkinë Shkodër

 

Vendim nr.04 date 13.01.2020

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Rikonstruksion i ambienteve te Gjykates per Krimet e Renda dhe Prokurorise per Krimet e Renda me qellim krijimin e mjediseve te pershtatshme te punes per Gjykatat kunder korrupsionit dhe krimit te organizuar dhe Prokurorine e Posacme”, Bashkia Tirane