Drejtore e Pergjithshme

Ledia TOTA / Drejtore e Përgjithshme

Ledia Tota ka lindur në Tiranë, në 08.05.1977. Shkollën e mesme e ka përfunduar te gjimnazi “Petro Nini Luarasi” në Tiranë. Në vitin 1995 është regjistruar në fakultetin e arkitekturës në Universitetin e Tiranës. Pas dy vitesh studimi është transferuar pranë Universitetit Politeknik të Torinos ne Itali, ku ka studiuar Arkitekturë dhe është diplomuar në vitin 2006 me notën 110/110.Aktualisht është Drejtoreshë e Përgjithshme e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit.

E-mail : Ledia.Tota@azht.gov.al