Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 01.08.2023

Më datë 01 Gusht 2023, ditën e Martë ora 13:00 – 14:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT