Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 08.03.2023

Më datë 08 Mars 2023, ditën e Mërkur ora 16:00 – 17:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT