Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 14.12.2022

Më datë 14 Dhjetor 2022, ditën e Mërkur ora 14:30 – 15:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT 14.12.2022