Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 09.11.2022

Më datë 09 Nentor 2022, ditën e Mërkur ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT