Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 10.06.2021

Më datë 10 Qershor 2021, ditën e Enjte ora 16:30 – 17:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

 

Rend dite KKT 10.06.2021