Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 13.07.2021

Më datë 13 Korrik 2021, ditën e Martë ora 14:30 – 15:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend dite KKT date 13.07.2021