Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 16.03.2022

Më datë 16 Mars 2022, ditën e Enjte ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rend

Rend Dite KKT 16 Mars 2022