Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 17.03.2021

Më datë 17 Mars 2021, ditën e Mërkurë ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend dite_propozim KKT 17 Mars 2021