Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 21.10.2021

Më datë 21 Tetor 2021, ditën e Enjte ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rend

Rend Dite_KKT_21.10.2021