Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 25.04.2023

Më datë 25 Prill 2023, ditën e Martë ora 11:30 – 12:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT