Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 28.09.2022

Më datë 28 Shtator 2021, ditën e Mërkur ora 13:30 – 14:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT 28.09.2022