Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 28.12.2020

Më datë 28 Dhjetor 2020, ditën e Enjte ora 15:00 – 17:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës