Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 29.05.2023

Më datë 29 Maj 2023, ditën e Henë ora 16:30 – 17:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

Rend Dite KKT