Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 29.06.2021

Më datë 29 Qershor 2021, ditën e Enjte ora 14:00 – 15:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës

 

Rend dite KKT 29.06.2021