Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 30.12.2021

Më datë 30 Dhjetor 2021, ditën e Enjte ora 12:30 – 13:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

 

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rend

Rend Dite_KKT _30.12.2021