Projekt – Vendim (draft) KKT – Dt.14.04.2017 Vendim Nr7

Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:”Zgjerim i kapaciteteve akomoduese e shërbimeve të Hotel Tirana International me shtesë anësore dhe kullë me destinacion hotel dhe qendër shërbimesh turistike”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë