Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 3

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 3
PËR MIRATIMIN E NISMËS PËR HARTIMIN E PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL NË FUSHËN E TURIZMIT