Projekt Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 2

Miratimin e dokumentit të Nismës për hartimin e Planit të Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare Vjosë – Nartë, Bashkia Vlorë