Vendim KKT – Dt.02.02.2018 Vendim Nr 15

Vendim KKT – Dt.02.02.2018 Vendim Nr 15 për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:”Zgjerim I kapaciteteve akomoduese të shërbimeve të Hotel Tirana International me shtesë anësore dhe kullë me destinacion hotel dhe qendër multifunksionale tregtare e shërbimesh”, Bashkia Tiranë