Vendim KKT – Dt.02.02.2018 Vendim Nr 16

Vendim KKT – Dt.02.02.2018 Vendim Nr 16
Miratimin e ndryshimeve në project gjatë ndërtimit të objektit:”Studimi urbanistik pjesor,për zone hoteleri dhe rezidenca,me sip.6 ha në parcelën 9A ,pjesë e studimit urbanistik për zonën turistike të gjirit të Lalzit,komuna Ishëm,Qarku Durrës