Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 19

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 19
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ZGJERIM I RRJETIT TË
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË OPERATORIT VODAFONE ALBANIA,
NËPËRMJET SHTIMIT TË ANTENAVE PËR 3 STACIONE BAZË TË EMËRTUARA:
1231 KRUTJE 2, 1232 BERAT 3, 1248 ELBASAN CNR 2”