Vendim KKT – Dt.05.05.2015 Vendim Nr11

Per rishikimin e studimit ne zonen e rezidencave te pushimit dhe miratimin e lejes se ndertimit per 6 rezidenca dhe objektet e sherbimit, ne zonen bregdetare Pulaj, komuna Velipoje 

Vendimi_Nr._11_dt._05.05.2015