Vendim KKT – Dt.05.05.2015 Vendim Nr9

Per miratimin e projektit fitues te konkursit nderkombetar per projektimin urban te korrdinimit ekonomik Tirane – Durres 

Vendim_nr.9_dt.05.05.2015