Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 18

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 18
PËR MIRATIMIN E SHTYRJES SË AFATIT TË LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT “SHËNGJUN”, NË PËRROIN E BEJNIT, BASHKIA KLOS