Vendim KKT – Dt.07.04.2016 Vendim Nr5

Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin : “Ndertimi i hidrocentraleve “Kasollet e Selces”, me vendndodhje ne fshatin selce ,Njesia Administrative Gore,Bashkia Maliq , Qarku Korce”

Vendim_nr.5_dt.07.04.2016