Vendim KKT – Dt.07.04.2016 Vendim Nr6

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin :”Kompleksi sportiv “Futboll Club Partizani”, me vendndodhje ne rrugën “Myslym Keta”, Bashkia Tiranë”

Vendim_Nr._6,_datë_7.04.2016