Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr16

Per nje ndryshim ne vendimin nr.9 date 17.02.2016 “Per zbatimin e planeve te pergjithshme vendore nga autoritetet vendore te zhvillimit te territorit”

VENDIMI_NR_16 date 07.06.2016