Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr4

PPër miratimin e lejes së ndërtimit për projektin : “Sheshi Skënderbej” ,Tirane

V.nr.4.dt07.06.2016