Vendim KKT – Dt.08.02.2017 Vendim Nr 2

Vendim KKT Nr 02 – Dt.08.02.2017 për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Skrapar