Vendim KKT – Dt.08.07.2016 Vendim Nr2

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin :”Ndërtimi i nën/stacionit të ri 35/20 KV,Dhërmi”,Bashkia Himbarë

Vendim_Nr._2,_datë_08.07.2016