Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 03

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: ‘Ndertimi i godines te bllokut te sigurise se Drejtorise Vendore te Policise Tirane , Bashkia Tirane