Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 05

Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Zhvillim kompleks për shtesë kati dhe ndryshime të ambienteve ekzistuese të hotelerisë, ndërtimin e ambienteve të reja për shërbime hotelerie, zyra dhe godinë rezidenciale”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë