Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 08

Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: “Kompleksi multifunksional “Tirana Golden Park 3”, 2, 13 “Kate dhe Papafingo, me 2 Kat Nentoke, me vendndodhje ne Rrugen: “Bedri Karapici”, Bashkine Tirane”