Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 12

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Zgjerim i rrjetit te komunikimeve elektronike te Operatorit “Telekom Albania”, nepermjet shtimit te antenave per 4 stacione baze te emertuara: “Lundra Hill 0218”, “Rogner 0855”, “Kukes tregu 1625” dhe “Ura e Dajlanit 1634”, me vendndodhje ne Bashkine Tirane, Kukes Dhe Durres