Vendim KKT – Dt.09.09.2015 Vendim Nr 3

Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Restaurimin e zyrës së pritjes dhe ndriçimin e fasadës së godinës së Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”, Bashkia Tiranë

Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Restaurimin e zyrës së pritjes dhe ndriçimin e fasadës së godinës së Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”, Bashkia Tiranë

03_Vendim__Restaurimi_i_zyres_se_pritjes_dhe_ndricimi_i_fasades_MMSR_OK