Vendim KKT – Dt.09.09.2015 Vendim Nr17

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Godine banimi dhe sherbimesh 1, 3, dhe 4 kat mbi toke dhe 1 kat nen toke”, ne rrugen e Durresit, Bashkia Tirane

Vendim_Nr_17_-_dt_09.09.2015