Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19

Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19

Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit te objektit: “Qender grumbullimi per ruajtjen, distribuimin, dhe eksportin e frutave, perimeve dhe agrumeve”, me vendndodhje ne Bashkine Lushnje