Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 20

Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 20

Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit te objektit: Ferma  Agroturizem ,Pema e Jetes”, me vendndodhje ne Shkallnur, Bashkia Durres