Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 21

Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 21

Miratimin e shtyrjes s€ afatit te Lejes se Nddrtimit te objektit: “Aplikimi i teknikes me te fundit te eficences ne godinen e MIE-s (ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures), Bashkia Tirane