Vendim KKT – Dt.10.06.2021 Vendim Nr 09

Vendim KKT – Dt.10.06.2021 Vendim Nr 09 per miratimin e lejes se ndertimit per objektin:

“Resort turistik 2,3 dhe 4 kate,  me parkime nentoke”, me vendndodhje ne Bashkine Sarande

 

VENDIM NR 9 DATE 10.06.2021

Harta e planvendosjes