Vendim KKT – Dt.10.11.2017 Vendim Nr1

Vendim KKT – Dt.10.11.2017 Vendim Nr1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Zyrat e reja të Federatës Shqiptare të  Futbollit dhe rikonstruksioni i fushave të futbollit,ndërtimi i tribunes dhe godinës së ambienteve ndihmëse”, Bashkia Tiranë