Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr5

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Depozita bregdetare të GLN me kapacitet 8 * 2500 m3, me vendndodhje në Porto Romano,Bashkia Durrës”

Vendim_Nr._5,_datë_11.10.2016