Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 12

Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 12

Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: “Godine polifunksionale’New Building” 9 dhe 10 kate, me 4 kate nentoke, me vendndodhje ne Rrugen e Kavajes, Bashkia Tirane