Vendim KKT – Dt.14.04.2017 Vendim Nr3

Vendim KKT – Dt.14.04.2017 Vendim Nr3

Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Prrenjas